OctaFX | OctaFX Forex Broker
Đăng nhập
Mở tài khoản

Forex: EUR/CHF in session highs around 1.2330

The Swiss franc is rapidly losing ground against its European counterpart on Monday, pushing the cross from the area around 1.2285 to session highs at 1.2333...
Đọc thêm Next
Bắt đầu trò chuyện trực tuyến