OctaFX | OctaFX Forex Broker
Đăng nhập
Mở tài khoản
Tài sản cho ctrader
AUDCAD
Mua vào
0.91769
Bán
0.91781
Mức chênh lệch
1.2
Xem tất cả báo giá trực tiếp
AUDCAD đại diện bởi hai thị trường hàng hóa, tuy nhiên AUD và nền kinh tế Úc có mối liên hệ chặt chẽ với nền kinh tế Trung Quốc và có quan hệ thương mại mạnh mẽ với quốc gia này, đồng thời CAD phụ thuộc vào kim ngạch xuất khẩu của Canada sang Hoa Kỳ - chiếm hơn 50% kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Khi tính toán chiến lược của mình trong giao dịch AUDCAD, bạn cũng nên cân nhắc rằng đồng đô la Canada phụ thuộc vào giá dầu thô.

Chênh lệch và điều kiện

Chênh lệch tối thiểu
0.6
Chênh lệch trung bình
1.3
Phí qua đêm ngắn hạn (pip)
0.00
Phí qua đêm dài hạn (pip)
0.00
Giá trị hợp đồng
100 000 AUD
Giá pip (USD/LOT)
7.59
Islamic acc fee (short)
0.00
Islamic acc fee (long)
0.00
Start livechat