OctaFX | OctaFX Forex Broker
Đăng nhập
Mở tài khoản
Tài sản cho ctrader
CADJPY
Mua vào
81.416
Bán
81.426
Mức chênh lệch
1
Xem tất cả báo giá trực tiếp
Luôn đảm bảo việc theo dõi xu hướng thị trường năng lượng và các tin tức sắp cập nhật có liên quan đến cặp tiền tệ khi giao dịch bất kỳ cặp nào có chứa CAD. Dầu thô chiếm một phần lớn trong kim ngạch xuất khẩu của Canada. Trái lại, đồng yên Nhật, lại chủ yếu dựa vào máy móc và Ngân hàng Nhật Bản luôn muốn giá máy móc có thể cạnh tranh trên thị trường thế giới bằng cách giữ lãi suất của đồng tiền quốc gia ở mức thấp.

Chênh lệch và điều kiện

Chênh lệch tối thiểu
0.6
Chênh lệch trung bình
0.9
Phí qua đêm ngắn hạn (pip)
0.00
Phí qua đêm dài hạn (pip)
0.00
Giá trị hợp đồng
100 000 CAD
Giá pip (USD/LOT)
9.32
Islamic acc fee (short)
0.00
Islamic acc fee (long)
0.00
Start livechat