OctaFX | OctaFX Forex Broker
Đăng nhập
Mở tài khoản
Tài sản cho ctrader
EURJPY
Mua vào
121.968
Bán
121.982
Mức chênh lệch
1.4
Xem tất cả báo giá trực tiếp
EURJPY là một cặp tiền tệ phổ biến trong cộng đồng các nhà giao dịch lẻ. Các nền kinh tế hỗ trợ cặp tiền tệ này đều rất lớn và bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khác nhau. Điều này cung cấp tính thanh khoản cao cho cặp tiền tệ. Tuy nhiên, nỗ lực dự đoán chuyển động của cặp tiền tệ này là một nhiệm vụ khó khăn cho các nhà giao dịch nghiệp dư. Ngân hàng Nhật Bản giữ tỷ giá đồng yên Nhật thấp để khiến hàng hóa sản xuất trong nước có tính cạnh tranh trên toàn thế giới.

Chênh lệch và điều kiện

Chênh lệch tối thiểu
1
Chênh lệch trung bình
1.2
Phí qua đêm ngắn hạn (pip)
0.00
Phí qua đêm dài hạn (pip)
0.00
Giá trị hợp đồng
100 000 EUR
Giá pip (USD/LOT)
9.33
Islamic acc fee (short)
0.00
Islamic acc fee (long)
0.00
Start livechat