OctaFX | OctaFX Forex Broker
Đăng nhập
Mở tài khoản
Tài sản cho ctrader
GBPJPY
Mua vào
136.165
Bán
136.185
Mức chênh lệch
2
Xem tất cả báo giá trực tiếp
Đây là một cặp tiền tệ hoàn hảo để thực hiện kinh doanh chênh lệch lãi suất. Trong lịch sử, Ngân hàng Nhật Bản luôn giữ đồng yên ở giá thấp. Mặc dù vậy, trong giao dịch hàng ngày, GBPJPY không thực sự đơn giản - dao động lãi suất của chúng có thể rất lớn và nhanh. Một mặt, cặp tiền tệ này tạo nhiều cơ hội đầu cơ, nhưng mặt khác, đây lại là một cặp tiền tệ rất rủi ro và rất khó để các nhà giao dịch còn non kinh nghiệm có thể làm chủ.

Chênh lệch và điều kiện

Chênh lệch tối thiểu
1
Chênh lệch trung bình
1.6
Phí qua đêm ngắn hạn (pip)
0.00
Phí qua đêm dài hạn (pip)
0.00
Giá trị hợp đồng
100 000 GBP
Giá pip (USD/LOT)
9.32
Islamic acc fee (short)
0.00
Islamic acc fee (long)
0.00
Start livechat