OctaFX | OctaFX Forex Broker
Đăng nhập
Mở tài khoản
Tài sản cho ctrader
NZDUSD
Mua vào
0.66303
Bán
0.66322
Mức chênh lệch
1.9
Xem tất cả báo giá trực tiếp
Lãi suất của NZD được Ngân hàng Dự trữ New Zealand xác lập - hiện tại đang ở mức 2%. Lãi suất của USD được Hệ thống Dự trữ Liên bang xác lập - hiện tại đang ở mức 0,5%. Do đó, bạn có thể thực hiện kinh doanh chênh lệch lãi suất khá thoải mái đối với cặp tiền tệ này. Hãy nhớ rằng NZDUSD là một cặp tiền tệ nhạy cảm với lãi suất. Lịch sử cho thấy NZD tỷ lệ thuận với AUDUSD.

Chênh lệch và điều kiện

Chênh lệch tối thiểu
0.9
Chênh lệch trung bình
1.5
Phí qua đêm ngắn hạn (pip)
0.00
Phí qua đêm dài hạn (pip)
0.00
Giá trị hợp đồng
100 000 NZD
Giá pip (USD/LOT)
10.00
Islamic acc fee (short)
0.00
Islamic acc fee (long)
0.00
Start livechat