OctaFX | OctaFX Forex Broker
  Đăng nhập
   Mở tài khoản
   Tài sản cho mt4
   AUDCAD
   Mua vào
   0.921095
   Bán
   0.921305
   Mức chênh lệch
   2.1
   Xem tất cả báo giá trực tiếp
   AUDCAD đại diện bởi hai thị trường hàng hóa, tuy nhiên AUD và nền kinh tế Úc có mối liên hệ chặt chẽ với nền kinh tế Trung Quốc và có quan hệ thương mại mạnh mẽ với quốc gia này, đồng thời CAD phụ thuộc vào kim ngạch xuất khẩu của Canada sang Hoa Kỳ - chiếm hơn 50% kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Khi tính toán chiến lược của mình trong giao dịch AUDCAD, bạn cũng nên cân nhắc rằng đồng đô la Canada phụ thuộc vào giá dầu thô.

   Chênh lệch và điều kiện

   Chênh lệch tối thiểu
   1
   Chênh lệch trung bình
   1.5
   Phí qua đêm ngắn hạn (pip)
   -1.75
   Phí qua đêm dài hạn (pip)
   0.30
   Giá trị hợp đồng
   100 000 AUD
   Giá pip (USD/LOT)
   7.64
   Islamic acc fee (short)
   -1.75
   Islamic acc fee (long)
   0.30
   Start livechat