OctaFX | OctaFX Forex Broker
Đăng nhập
Mở tài khoản
Tài sản cho mt4
AUDNZD
Mua vào
1.05264
Bán
1.05275
Mức chênh lệch
1.1
Xem tất cả báo giá trực tiếp
Cặp tiền tệ này thuộc về hai nước láng giềng. Khi xuất hiện trong các cặp tiền tệ khác, chúng thường được coi là có mối tương quan. Cả hai nền kinh tế phụ thuộc chặt chẽ vào thị trường hàng hóa. AUDNZD không chịu nhiều biến động từ các yếu tố kinh tế toàn cầu, nhưng lại bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi những thay đổi trong nền kinh tế địa phương.

Chênh lệch và điều kiện

Chênh lệch tối thiểu
0.9
Chênh lệch trung bình
1.8
Phí qua đêm ngắn hạn (pip)
-1.72
Phí qua đêm dài hạn (pip)
-0.39
Giá trị hợp đồng
100 000 AUD
Giá pip (USD/LOT)
6.52
Islamic acc fee (short)
-1.72
Islamic acc fee (long)
-0.39
Start livechat