OctaFX | OctaFX Forex Broker
Đăng nhập
Mở tài khoản
Tài sản cho mt4
AUS200
Mua vào
6652.6
Bán
6655.2
Mức chênh lệch
2.6
Xem tất cả báo giá trực tiếp
Chỉ số này là trung bình tương đối của 200 tập đoàn có ảnh hưởng nhất của Úc trong các lĩnh vực kinh tế khác nhau. Giá trị đóng góp của mỗi tập đoàn trong chỉ số chỉ là tương đối và phụ thuộc vào giá trị vốn hóa của họ. Trên mặt bằng chung, rất khó để dự đoán tỷ suất lợi nhuận của chỉ số. Điều này có nghĩa là các nhà giao dịch thường cân nhắc các xu hướng trong những lĩnh vực có ảnh hưởng lớn nhất với tác động cao nhất đến AUS200: tài chính và vật tư.

Chênh lệch và điều kiện

Chênh lệch tối thiểu
1.6
Chênh lệch trung bình
2.1
Phí qua đêm ngắn hạn (pip)
-1.00
Phí qua đêm dài hạn (pip)
-1.00
Giá trị hợp đồng
10 AUS
Giá pip (USD/LOT)
6.86
Islamic acc fee (short)
-1.00
Islamic acc fee (long)
-1.00
Start livechat