OctaFX | OctaFX Forex Broker
  Đăng nhập
   Mở tài khoản
   Tài sản cho mt4
   GBPJPY
   Mua vào
   134.4735
   Bán
   134.4975
   Mức chênh lệch
   2.4
   Xem tất cả báo giá trực tiếp
   Đây là một cặp tiền tệ hoàn hảo để thực hiện kinh doanh chênh lệch lãi suất. Trong lịch sử, Ngân hàng Nhật Bản luôn giữ đồng yên ở giá thấp. Mặc dù vậy, trong giao dịch hàng ngày, GBPJPY không thực sự đơn giản - dao động lãi suất của chúng có thể rất lớn và nhanh. Một mặt, cặp tiền tệ này tạo nhiều cơ hội đầu cơ, nhưng mặt khác, đây lại là một cặp tiền tệ rất rủi ro và rất khó để các nhà giao dịch còn non kinh nghiệm có thể làm chủ.

   Chênh lệch và điều kiện

   Chênh lệch tối thiểu
   0.7
   Chênh lệch trung bình
   2.3
   Phí qua đêm ngắn hạn (pip)
   -0.43
   Phí qua đêm dài hạn (pip)
   -0.01
   Giá trị hợp đồng
   100 000 GBP
   Giá pip (USD/LOT)
   9.28
   Islamic acc fee (short)
   -0.43
   Islamic acc fee (long)
   -0.01
   Start livechat