OctaFX | OctaFX Forex Broker
Đăng nhập
Mở tài khoản
Tài sản cho mt4
NAS100
Mua vào
7662.8
Bán
7664.4
Mức chênh lệch
1.6
Xem tất cả báo giá trực tiếp
NASDAQ-100 là một trong những chỉ số thị trường chứng khoán lớn nhất. Điểm khác biệt ở NASDAQ là chỉ số này không bao gồm các tập đoàn tài chính. Chỉ số này tỷ lệ thuận gần như hoàn hảo với US30 và SPX500 - kẽ hở lý tưởng cho giao dịch ngược chiều. Công cụ này có tính thanh khoản lớn, nhưng khó có thể dự đoán trong các chiến lược giao dịch trong ngày giản đơn.

Chênh lệch và điều kiện

Chênh lệch tối thiểu
0.9
Chênh lệch trung bình
1.4
Phí qua đêm ngắn hạn (pip)
-0.80
Phí qua đêm dài hạn (pip)
-0.80
Giá trị hợp đồng
10 NAS
Giá pip (USD/LOT)
10.00
Islamic acc fee (short)
-0.80
Islamic acc fee (long)
-0.80
Start livechat