OctaFX | OctaFX Forex Broker
  Đăng nhập
   Mở tài khoản
   Tài sản cho mt5
   AUDNZD
   Mua vào
   1.042675
   Bán
   1.042905
   Mức chênh lệch
   2.3
   Xem tất cả báo giá trực tiếp
   Cặp tiền tệ này thuộc về hai nước láng giềng. Khi xuất hiện trong các cặp tiền tệ khác, chúng thường được coi là có mối tương quan. Cả hai nền kinh tế phụ thuộc chặt chẽ vào thị trường hàng hóa. AUDNZD không chịu nhiều biến động từ các yếu tố kinh tế toàn cầu, nhưng lại bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi những thay đổi trong nền kinh tế địa phương.

   Chênh lệch và điều kiện

   Chênh lệch tối thiểu
   0.8
   Chênh lệch trung bình
   1.2
   Phí qua đêm ngắn hạn (pip)
   -17.20
   Phí qua đêm dài hạn (pip)
   -3.90
   Giá trị hợp đồng
   100 000 AUD
   Giá pip (USD/LOT)
   6.75
   Islamic acc fee (short)
   -17.20
   Islamic acc fee (long)
   -3.90
   Start livechat