OctaFX | OctaFX Forex Broker
  Đăng nhập
   Mở tài khoản
   Tài sản cho mt5
   AUS200
   Mua vào
   6638.3
   Bán
   6640.4
   Mức chênh lệch
   2.1
   Xem tất cả báo giá trực tiếp
   Chỉ số này là trung bình tương đối của 200 tập đoàn có ảnh hưởng nhất của Úc trong các lĩnh vực kinh tế khác nhau. Giá trị đóng góp của mỗi tập đoàn trong chỉ số chỉ là tương đối và phụ thuộc vào giá trị vốn hóa của họ. Trên mặt bằng chung, rất khó để dự đoán tỷ suất lợi nhuận của chỉ số. Điều này có nghĩa là các nhà giao dịch thường cân nhắc các xu hướng trong những lĩnh vực có ảnh hưởng lớn nhất với tác động cao nhất đến AUS200: tài chính và vật tư.

   Chênh lệch và điều kiện

   Chênh lệch tối thiểu
   0.4
   Chênh lệch trung bình
   2.2
   Phí qua đêm ngắn hạn (pip)
   -1.50
   Phí qua đêm dài hạn (pip)
   -1.00
   Giá trị hợp đồng
   10 Contracts
   Giá pip (USD/LOT)
   7.04
   Islamic acc fee (short)
   -1.50
   Islamic acc fee (long)
   -1.00
   Start livechat