OctaFX | OctaFX Forex Broker
  Đăng nhập
   Mở tài khoản
   Tài sản cho mt5
   ETHUSD
   Mua vào
   223.345
   Bán
   225.805
   Mức chênh lệch
   2.5
   Xem tất cả báo giá trực tiếp
   Loại tiền điện tử phổ biến thứ hai và cũng là cặp tiền tệ có tính thanh khoản cao nhất là ETH. Nhiều chuyên gia tin rằng ETH là một dự án có tiềm năng hơn so với BTC vì nó cho phép các nhà phát triển bên thứ ba sử dụng trong các giải pháp của riêng họ. Điều này có thể ảnh hưởng đến tỷ giá trong dài hạn. Nhưng hiện tại, BTC và ETH vẫn khá tương quan nhau.

   Chênh lệch và điều kiện

   Chênh lệch tối thiểu
   3
   Chênh lệch trung bình
   15.2
   Phí qua đêm ngắn hạn (pip)
   -20.00
   Phí qua đêm dài hạn (pip)
   -20.00
   Giá trị hợp đồng
   10
   Giá pip (USD/LOT)
   10.00
   Islamic acc fee (short)
   -20.00
   Islamic acc fee (long)
   -20.00
   Start livechat