OctaFX | OctaFX Forex Broker
Đăng nhập
Mở tài khoản
Tài sản cho mt5
ETHUSD
Mua vào
168.835
Bán
170.695
Mức chênh lệch
1.9
Xem tất cả báo giá trực tiếp
Loại tiền điện tử phổ biến thứ hai và cũng là cặp tiền tệ có tính thanh khoản cao nhất là ETH. Nhiều chuyên gia tin rằng ETH là một dự án có tiềm năng hơn so với BTC vì nó cho phép các nhà phát triển bên thứ ba sử dụng trong các giải pháp của riêng họ. Điều này có thể ảnh hưởng đến tỷ giá trong dài hạn. Nhưng hiện tại, BTC và ETH vẫn khá tương quan nhau.

Chênh lệch và điều kiện

Chênh lệch tối thiểu
3
Chênh lệch trung bình
15.2
Phí qua đêm ngắn hạn (pip)
-20.00
Phí qua đêm dài hạn (pip)
-20.00
Giá trị hợp đồng
10
Giá pip (USD/LOT)
10.00
Islamic acc fee (short)
-20.00
Islamic acc fee (long)
-20.00
Start livechat