OctaFX | OctaFX Forex Broker
  Đăng nhập
   Mở tài khoản
   Tài sản cho mt5
   EURJPY
   Mua vào
   120.932
   Bán
   120.946
   Mức chênh lệch
   1.4
   Xem tất cả báo giá trực tiếp
   EURJPY là một cặp tiền tệ phổ biến trong cộng đồng các nhà giao dịch lẻ. Các nền kinh tế hỗ trợ cặp tiền tệ này đều rất lớn và bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khác nhau. Điều này cung cấp tính thanh khoản cao cho cặp tiền tệ. Tuy nhiên, nỗ lực dự đoán chuyển động của cặp tiền tệ này là một nhiệm vụ khó khăn cho các nhà giao dịch nghiệp dư. Ngân hàng Nhật Bản giữ tỷ giá đồng yên Nhật thấp để khiến hàng hóa sản xuất trong nước có tính cạnh tranh trên toàn thế giới.

   Chênh lệch và điều kiện

   Chênh lệch tối thiểu
   0.8
   Chênh lệch trung bình
   0.9
   Phí qua đêm ngắn hạn (pip)
   -1.90
   Phí qua đêm dài hạn (pip)
   -1.30
   Giá trị hợp đồng
   100 000 EUR
   Giá pip (USD/LOT)
   9.28
   Islamic acc fee (short)
   -1.90
   Islamic acc fee (long)
   -1.30
   Start livechat