OctaFX | OctaFX Forex Broker
Đăng nhập
Mở tài khoản
Tài sản cho mt5
EUSTX50
Mua vào
3454.75
Bán
3458.15
Mức chênh lệch
3.4
Xem tất cả báo giá trực tiếp
Đây có lẽ là chỉ số có tính nhân tạo nhất trong tất cả các chỉ số. Đóng góp vào chỉ số này là 50 công ty lớn nhất đã đăng ký và hoạt động tại Eurozone. Hơn một nửa số tập đoàn này đến từ Pháp và Đức. Trong số rất nhiều ngành công nghiệp tạo nên EUSTX50, lĩnh vực tài chính là đại diện lớn nhất.

Chênh lệch và điều kiện

Chênh lệch tối thiểu
1
Chênh lệch trung bình
3
Phí qua đêm ngắn hạn (pip)
-1.50
Phí qua đêm dài hạn (pip)
-1.00
Giá trị hợp đồng
10 Contracts
Giá pip (USD/LOT)
11.21
Islamic acc fee (short)
-1.50
Islamic acc fee (long)
-1.00
Start livechat