OctaFX | OctaFX Forex Broker
  Đăng nhập
   Mở tài khoản
   Tài sản cho mt5
   FRA40
   Mua vào
   5539.15
   Bán
   5541.65
   Mức chênh lệch
   2.5
   Xem tất cả báo giá trực tiếp
   FRA40 hoặc CAC 40 là chuẩn mực của nền kinh tế Pháp và được đại diện bởi 40 tập đoàn trong 35 lĩnh vực kinh tế khác nhau. Các ngành dược phẩm và ngân hàng có đóng góp lớn nhất trong chỉ số này. Để theo dõi giá của nó, bạn phải ghi nhớ rằng đồng tiền chính thức của Pháp là đồng euro, tức là phải tuân theo các quyết định của Ngân hàng Trung ương châu Âu. Điều này cũng đúng theo hướng ngược lại: Pháp chiếm khoảng 20% mức độ tác động đến tỷ giá EUR trong nền kinh tế châu Âu và FRA40 đại diện cho nền kinh tế Pháp.

   Chênh lệch và điều kiện

   Chênh lệch tối thiểu
   0.6
   Chênh lệch trung bình
   1.8
   Phí qua đêm ngắn hạn (pip)
   -1.50
   Phí qua đêm dài hạn (pip)
   -1.00
   Giá trị hợp đồng
   10 Contracts
   Giá pip (USD/LOT)
   11.23
   Islamic acc fee (short)
   -1.50
   Islamic acc fee (long)
   -1.00
   Start livechat