OctaFX | OctaFX Forex Broker
  Đăng nhập
   Mở tài khoản
   Tài sản cho mt5
   NZDCAD
   Mua vào
   0.883295
   Bán
   0.883495
   Mức chênh lệch
   2
   Xem tất cả báo giá trực tiếp
   Cả hai đồng tiền đại diện cho các quốc gia có nền kinh tế hàng hóa. Nhánh xuất khẩu chính của New Zealand tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp, trong khi Canada đặt cược vào dầu thô và kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ. Trước khi cân nhắc giao dịch cặp tiền tệ này, hãy nhớ theo dõi thị trường các mặt hàng mà cả hai quốc gia này phụ thuộc cũng như các đối tác thương mại của họ.

   Chênh lệch và điều kiện

   Chênh lệch tối thiểu
   0.8
   Chênh lệch trung bình
   1.7
   Phí qua đêm ngắn hạn (pip)
   -7.90
   Phí qua đêm dài hạn (pip)
   -0.10
   Giá trị hợp đồng
   100 000 NZD
   Giá pip (USD/LOT)
   7.64
   Islamic acc fee (short)
   -7.90
   Islamic acc fee (long)
   -0.10
   Start livechat