OctaFX | OctaFX Forex Broker
  Đăng nhập
   Mở tài khoản
   Tài sản cho mt5
   NZDUSD
   Mua vào
   0.67522
   Bán
   0.67534
   Mức chênh lệch
   1.2
   Xem tất cả báo giá trực tiếp
   Lãi suất của NZD được Ngân hàng Dự trữ New Zealand xác lập - hiện tại đang ở mức 2%. Lãi suất của USD được Hệ thống Dự trữ Liên bang xác lập - hiện tại đang ở mức 0,5%. Do đó, bạn có thể thực hiện kinh doanh chênh lệch lãi suất khá thoải mái đối với cặp tiền tệ này. Hãy nhớ rằng NZDUSD là một cặp tiền tệ nhạy cảm với lãi suất. Lịch sử cho thấy NZD tỷ lệ thuận với AUDUSD.

   Chênh lệch và điều kiện

   Chênh lệch tối thiểu
   0.8
   Chênh lệch trung bình
   1
   Phí qua đêm ngắn hạn (pip)
   -9.20
   Phí qua đêm dài hạn (pip)
   1.90
   Giá trị hợp đồng
   100 000 NZD
   Giá pip (USD/LOT)
   10.00
   Islamic acc fee (short)
   -9.20
   Islamic acc fee (long)
   1.90
   Start livechat