OctaFX | OctaFX Forex Broker
Đăng nhập
Mở tài khoản
Tài sản cho mt5
XBRUSD
Mua vào
61.685
Bán
61.785
Mức chênh lệch
1
Xem tất cả báo giá trực tiếp
We provide the most traded symbols in the market. All majors and the most volatile cross pair are available on all types of our trading accounts. You can also trade commodities, CFDs, and cryptocurrencies—under unique conditions. We use the most advanced hardware to provide you immediately with accurate quotes and tight spreads and to execute your orders instantly.

Chênh lệch và điều kiện

Chênh lệch tối thiểu
0.2
Chênh lệch trung bình
0.6
Phí qua đêm ngắn hạn (pip)
-1.00
Phí qua đêm dài hạn (pip)
-1.00
Giá trị hợp đồng
1 000 Barrels
Giá pip (USD/LOT)
100.00
Islamic acc fee (short)
-1.00
Islamic acc fee (long)
-1.00
Bắt đầu trò chuyện trực tuyến