OctaFX | OctaFX Forex Broker
Đăng nhập
Mở tài khoản
Tài sản cho mt5
XBRUSD
Mua vào
71.31
Bán
71.45
Mức chênh lệch
1.4
Xem tất cả báo giá trực tiếp
XBRUSD là một cặp đại diện cho giá dầu thô tính bằng USD. Dầu Brent hoặc London được khai thác ở vùng Biển Bắc và chiếm khoảng hai phần ba trữ lượng dầu thô trên thế giới. Cặp ngoại tệ này phụ thuộc rất nhiều vào chính trị, khối lượng khai thác và các yếu tố toàn cầu khác. Tin tức về XBRUSD rất dễ theo dõi và biến động giá không quá khó để dự đoán. Mặc dù vậy, các tin tức quan trọng có thể thay đổi xu hướng một cách mạnh mẽ.

Chênh lệch và điều kiện

Chênh lệch tối thiểu
0.2
Chênh lệch trung bình
0.6
Phí qua đêm ngắn hạn (pip)
-1.00
Phí qua đêm dài hạn (pip)
-1.00
Giá trị hợp đồng
1 000 Barrels
Giá pip (USD/LOT)
100.00
Islamic acc fee (short)
-1.00
Islamic acc fee (long)
-1.00
Start livechat