OctaFX | OctaFX Forex Broker
Đăng nhập
Mở tài khoản

Đừng để thua lỗ bằng cách sử dụng Bảo vệ Số dư âm

Ưu tiên hàng đầu của OctaFX là mang lại cho bạn trải nghiệm giao dịch tuyệt vời bằng cách cung cấp công cụ bảo vệ số dư âm cho tất cả các khách hàng của chúng tôi: Hệ thống quản lý rủi ro của chúng tôi đảm bảo rằng khách hàng không thể mất nhiều hơn số tiền đầu tư ban đầu. Nếu số dư của bạn bị âm do Ngưng tất toán, OctaFX sẽ đền bù số tiền và đưa tài khoản của bạn trở về 0.

Người sử dụng
Tôi có thể thua lỗ nhiều hơn số tiền đã nạp không? Nếu số dư tài khoản bị âm thì sao?
OctaFX
OctaFX cung cấp công cụ Bảo vệ Số dư âm, vì vậy mỗi khi số dư của bạn bị âm, chúng tôi sẽ tự động điều chỉnh về 0.
 • Nợ ngăn ngừa
 • Tổn thất không lớn hơn số tiền gửi ban đầu
 • Trả lại về 0 một cách tự động

OctaFX đảm bảo rằng rủi ro của bạn chỉ giới hạn trong những khoản tiền mà bạn đã gửi vào tài khoản của mình. Vui lòng lưu ý rằng bảo vệ số dư âm không bao gồm bất kỳ khoản thanh toán nợ từ nào Khách hàng. Do đó, khách hàng của chúng tôi được bảo vệ khỏi những thiệt hại vượt ra ngoài của số tiền gửi ban đầu.

Những tình huống mà ở đó số dư tài khoản dễ bị âm có thể xảy ra khi có sự kiện kinh tế trọng đại, khi thị trường có sự biến đổi bất ngờ đáng kể gây ảnh hưởng tới giá trị tài sản. Do biến động mạnh và khoảng trống giá mà một khách hàng có thể bị giảm vốn chủ hữu của mình. OctaFX sẽ bù đắp để số dư tài khoản trở về 0.

Để ngăn chặn tài khoản của bạn khỏi số dư âm, đây là một số biện pháp phòng ngừa mà bạn có thể sử dụng:

 • Thiết lập
  Cắt Lỗ cho mình
 • Sử dụng đòn bẩy
  có trách nhiệm
 • Cẩn thận với
  khối lượng giao dịch của mình
Start livechat