OctaFX | OctaFX Forex Broker
  Đăng nhập
   Mở tài khoản

   50% tiền thưởng cho mỗi lần ký gửi

   Nhận tiền thưởng
   Cách thức hoạt động
   • HỖ TRỢ TIỀN KÝ QUỸ
    Mở một vị trí có khối lượng cao hơn
   • CÓ THỂ RÚT
    Rút tiền thưởng
   • TỰ ĐỘNG THANH TOÁN
    Nhận thưởng ngay sau khi đạt khối lượng giao dịch theo yêu cầu
   2

   2. Nạp tiền vào tài khoản của bạn

   Nạp ít nhất 50 USD vào tài khoản giao dịch của bạn bằng bất cứ phương thức thanh toán nào bạn muốn.

   3. Tăng 1/2 số tiền ký quỹ của bạn bằng tiền thưởng của chúng tôi

   Kích hoạt thưởng 50% miễn phí trên số tiền khi bạn nạp.
   3
   4

   4. Rút tiền thưởng

   Duy trì giao dịch để có thể rút tiền thưởng. Bạn cần giao dịch số lượng lot sau đây để rút thưởng:
   Số lượng lot tiêu chuẩn
   Giá trị thưởng tính bằng USD
   2
   Số tiền nạp của bạn $400
   Chúng tôi cung cấp thưởng 50% $200
   Chia đôi thưởng của bạn 200/2
   Số lượng lot cần giao dịch 100 lô

   Giao dịch nhiều hơn và nhận nhiều lợi nhuận hơn với tiền thưởng của chúng tôi

   • Không có tiền thưởng

   • Nhận lợi nhuận nhiều hơn bằng cách sử dụng 50% tiền thưởng 50% bonus

   • Mua 1 lot EURUSD
    đóng 1.30100
    mở 1.30000
    Lợi nhuận = 10 pip
    Lợi nhuận
    $100
    Đã ký gửi $250
    Tiền ký quỹ tự do $250
    Tiền ký quỹ cần thiết $230
    Khối lượng 1 lot
    Giá pip $10
   • Mua 1.5 lot EURUSD
    đóng 1.30100
    mở 1.30000
    Lợi nhuận = 10 pip
    Lợi nhuận
    $150
    Đã ký gửi $250 + 125 USD đã được thêm dưới dạng tiền thưởng
    Tiền ký quỹ tự do $375
    Tiền ký quỹ cần thiết $345
    Khối lượng 1,5 lot
    Giá pip $15

   Quản lý thưởng một cách thông minh

   • Nắm bắt thời điểm áp dụng thưởng: bạn có thể kích hoạt thưởng khi nạp tiền vào bất cứ lúc nào.

   • Quyết định số tiền thưởng mà bạn muốn áp dụng: 10%, 30% hoặc 50%.

   • Nếu bạn hủy thưởng, hãy lưu ý rằng thưởng sẽ bị trừ toàn bộ vào ký quỹ tự do của bạn.

   • Khi tiến độ thưởng của bạn đạt 100%, bạn có thể sử dụng số tiền này cho các tài khoản khác và tiếp tục đầu tư.

   Những điều bạn có thể làm với tiền thưởng nạp tiền

   • Mỗi ngày

    1. Áp dụng cho thưởng 50%.
    2. Đặt mức đòn bẩy tối đa.
    3. Mở các vị trí cao hơn lên đến 750 lần so với số tiền đầu tư ban đầu của bạn.
   • Vào những dịp đặc biệt

    1. Nạp tiền và theo dõi ưu đãi của bạn.
    2. Hưởng các điều kiện giao dịch tốt nhất trong thời gian diễn ra sự kiện của chúng tôi.
    3. Nhân tiềm năng lợi nhuận của bạn lên gấp 2.000 lần.

   Quy tắc chương trình

    • Chỉ khách hàng đã được xác minh mới có thể yêu cầu nhận thưởng tiền gửi.
    • Giá trị thưởng từ 10% đến 50% mỗi giá trị tiền gửi. Bạn có thể nhận thưởng 10%, 30% hoặc 50% sau MỖI lần gửi tiền. Tuy nhiên, bạn không thể yêu cầu nhận 11%, 25%, 47%, v.v.
    • Không thể thêm thưởng vào tiền gửi chuyển nội bộ và vào tiền gửi từ các cuộc thi/chương trình, v.v., trừ khi có quy định khác.
    • Thưởng tiền gửi sẽ không được ghi có trong trường hợp tiền ký quỹ miễn phí ít hơn giá trị thưởng của bạn.
    • Bạn nên nhận thưởng ngay sau khi tiền gửi của bạn đã được ghi có vào tài khoản giao dịch của bạn.
    • Thưởng sẽ được ghi có vào tài khoản của bạn và bị khóa cho đến khi đáp ứng yêu cầu về khối lượng. Sau khi đáp ứng khối lượng theo yêu cầu, thưởng sẽ được trừ vào tín dụng MT4 | MT5 của bạn và đồng thời được gửi vào số dư của bạn. Hoạt động này sẽ được xử lý mỗi giờ hàng ngày.
    • Thưởng cho mỗi lần gửi tiền được xem là thưởng riêng.
    • Cần phải giao dịch (giá trị thưởng)/2 (giá trị thưởng được chia đôi) các lot tiêu chuẩn để có thể rút thưởng.
    • Việc tính toán khối lượng bắt đầu từ thưởng đầu tiên và cứ thế tính tiếp. Điều này có nghĩa là bạn không thể rút các khoản tiền thưởng trước khi bạn giao dịch khối lượng theo yêu cầu để nhận khoản thưởng đầu tiên, và cứ như thế. Việc tính toán khối lượng bắt đầu từ lúc thưởng được yêu cầu. Khối lượngcho mỗi lần gửi tiền được tính riêng. Ví dụ: bạn gửi 100 USD vào thứ Hai và bắt đầu giao dịch. Vào thứ Tư, bạn yêu cầu nhận thưởng 50 USD. Việc tính toán khối lượng cho thưởng của bạn bắt đầu từ thứ Tư, mọi khối lượng đã giao dịch trước thứ Tư sẽ không được tính vào. Bạn nên yêu cầu nhận thưởng ngay sau khi tiền gửi của bạn đã được ghi có vào tài khoản giao dịch của bạn.
    • CHỈ có thể rút thưởng nếu thưởng vẫn có trong tài khoản vào thời điểm tính các lot. Nếu Khách hàng đã giao dịch khối lượng theo yêu cầu, nhưng thưởng đã bị hủy, thưởng sẽ không được cộng thêm vào hoặc bù lại.
    • Trong trường hợp vốn trong tài khoản của bạn giảm xuống thấp hơn giá trị thưởng, thưởng sẽ bị hủy.
    • Nếu số dư tài khoản khi rút/chuyển nội bộ giảm xuống thấp hơn hoặc bằng giá trị thưởng, thưởng sẽ bị hủy ngay từ lần rút/chuyển gần nhất cho đến khi số dư tài khoản tăng lên cao hơn giá trị thưởng.
    • Nếu quỹ riêng của nhà giao dịch được rút sau khi thưởng được yêu cầu nhận, thưởng sẽ bị hủy. Ví dụ: nếu bạn gửi 100 USD vào tài khoản, nhận 50 USD thưởng rồi sau đó rút 100 USD, thưởng sẽ bị hủy. Tuy nhiên, nếu bạn tạo được lợi nhuận, bạn có thể rút lợi nhuận đó vào bất cứ lúc nào và sẽ không ảnh hưởng đến thưởng của bạn. 
    • Một khách hàng có thể hủy thưởng vào bất cứ lúc nào. Một khi thưởng tiền gửi bị hủy thì sẽ không thể khôi phục được.
    • OctaFX có thể sẽ từ chối yêu cầu nhận thưởng của khách hàng vào bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước hoặc cung cấp lý do cho quyết định đó.
    • OctaFX có thể sẽ hủy thưởng của một khách hàng vào bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.
    • Bất cứ tình huống nào không được quy định trong các quy tắc này sẽ tùy theo quyết định của Công ty.
    • OctaFX có quyền thay đổi, cập nhật hoặc hủy chương trình này và thông báo trong Bản tin Công ty.
    • Chỉ khách hàng đã được xác minh mới có thể yêu cầu nhận thưởng tiền gửi của cTrader.
    • Khách hàng có thể yêu cầu nhận thưởng tiền gửi sau mỗi lần gửi tiền. Giá trị thưởng bằng 10%, 30% hoặc 50% giá trị tiền gửi, tùy vào lựa chọn của khách hàng.
    • “Tổng thưởng” nghĩa là tổng giá trị thưởng trong tài khoản của khách hàng. Tổng thưởng bao gồm tất cả các khoản thưởng mà khách hàng đã nhận cho tài khoản giao dịch. Tổng thưởng bị ảnh hưởng khi một phần trong tổng thưởng được rút hoặc bị hủy hoặc khi thưởng bổ sung được ghi có vào tài khoản của khách hàng.
    • “Thưởng hiện có” là giá trị thưởng có thể sử dụng để mở vị trí bằng cách thêm thưởng đó vào vốn của tài khoản. Giá trị Thưởng hiện hoạt không thể vượt quá 100% lời & lỗ chưa biết + số dư của tài khoản, do đó giá trị này sẽ dao động theo tình hình trực tiếp.
    • Không thể sử dụng thưởng tiền gửi của cTrader thay cho, riêng biệt với hoặc trước khi sử dụng số dư của tài khoản. Nếu số dư của tài khoản là 0, giá trị Thưởng hiện hoạt cũng vậy.
    • Cần phải giao dịch (giá trị thưởng)/2 (giá trị thưởng được chia đôi) lot tiêu chuẩn để có thể rút thưởng.
    • Không thể thêm thưởng tiền gửi vào tiền gửi chuyển nội bộ và vào tiền gửi từ các cuộc thi/chương trình, v.v., trừ khi có quy định khác.
    • Thưởng tiền gửi sẽ được thêm vào Tổng thưởng trong tài khoản của bạn và nằm đó cho đến khi các yêu cầu về khối lượng được đáp ứng hoặc thưởng bị hủy. Sau khi khối lượng theo yêu cầu được giao dịch, thưởng sẽ được rút từ Tổng thưởng trong tài khoản của bạn và giá trị tương đương tiền sẽ được thêm vào số dư tài khoản của bạn.
    • Thưởng cho mỗi lần gửi tiền sẽ được xem là thưởng riêng và sẽ có các yêu cầu riêng về khối lượng.
    • Việc tính toán khối lượng bắt đầu từ thưởng đầu tiên và cứ thế tính tiếp. Điều này có nghĩa là bạn không thể rút các khoản tiền thưởng trước khi bạn giao dịch khối lượng theo yêu cầu để nhận khoản thưởng đầu tiên, và cứ như thế. Việc tính toán khối lượng bắt đầu từ lúc thưởng được ghi có vào tài khoản của khách hàng. Khối lượng được yêu cầucho mỗi lần gửi tiền được tính riêng.
    • CHỈ có thể rút thưởng nếu thưởng vẫn có trong tài khoản vào thời điểm tính các lot. Nếu khách hàng đã giao dịch khối lượng theo yêu cầu, nhưng thưởng đã bị hủy, , thưởng sẽ không được cộng thêm vào hoặc bù lại.
    • Nếu quỹ riêng của nhà giao dịch được rút sau khi thưởng được ghi có, thưởng sẽ bị hủy.
    • Một khách hàng có thể hủy thưởng vào bất cứ lúc nào. Một khi thưởng tiền gửi bị hủy thì sẽ không thể khôi phục được.
    • OctaFX có thể sẽ từ chối yêu cầu nhận thưởng của khách hàng vào bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước hoặc cung cấp lý do cho quyết định đó.
    • OctaFX có thể sẽ hủy thưởng của một khách hàng vào bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.
    • Bất cứ tình huống nào không được quy định trong các quy tắc này sẽ tùy theo quyết định của Công ty.
    • OctaFX có quyền thay đổi, cập nhật hoặc hủy chương trình này và thông báo trong Bản tin Công ty.

    Ví dụ giải thích về thưởng: 
    Ví dụ 1: Bạn gửi 1.000 USD và nhận thưởng 500 USD. Số dư tài khoản của bạn sẽ là 1.000 USD, vốn là 1.000 + 500 = 1.500 USD, Tổng thưởng là 500 USD. Để có thể rút thưởng này, bạn sẽ cần phải giao dịch 500/2 = 250 lot tiêu chuẩn, không giới hạn thời gian. Sau đó, bạn gửi thêm 800 USD vào tài khoản của mình và nhận thưởng 400 USD. Số dư của bạn sẽ là 1.800 (1.000 + 800) USD, vốn sẽ là 2.700 (1.000 + 500 + 800 + 400) USD, Tổng thưởng sẽ là 900 (500 + 400) USD. Để có thể rút khoản thưởng thứ hai này, bạn sẽ cần phải giao dịch 400/2 lot tiêu chuẩn.

    Trong ví dụ này, sau khi bạn giao dịch 250 lot tiêu chuẩn đầu tiên và hoàn thành các yêu cầu về khối lượng cho thưởng tiền gửi đầu tiên trong tài khoản của mình, giá trị thưởng (500 USD) sẽ được rút từ Tổng thưởng, giá trị của nó sẽ là 400 (900 - 500) USD. Cùng lúc đó, giá trị tương đương tiền (500 USD) sẽ được thêm vào số dư tài khoản của bạn.

    Ví dụ 2: Bạn gửi 200 USD và nhận thưởng 100 USD. Số dư trong tài khoản của bạn sẽ là 200 USD, vốn sẽ là 300 USD, Tổng thưởng sẽ là 100 USD, Thưởng hiện hoạt là 100 USD. Sau đó, bạn đóng 1 giao dịch không may mắn với mức lỗ là 110 USD. Số dư tài khoản sẽ là 90 USD, Tổng thưởng sẽ là 100 USD, nhưng Thưởng hiện hoạt bây giờ cũng sẽ là 90 USD, do đó vốn sẽ là 180 USD.

   Start livechat