OctaFX | OctaFX Forex Broker
Mở tài khoản giao dịch

Hội thảo trực tuyến

Những hội thảo trực tuyến trước đây

Trình độ
Webinar series
Ngôn ngữ
  • Dành cho nhà giao dịch mới bắt đầu
    Ngôn ngữ: tiếng Việt

    Tìm hiểu cách giao dịch với OctaFX cùng chuyên viên tài chính Nguyễn Lê Kha

Tất cả các hội thảo đều có sẵn trên kênh YouTube của chúng tôi