OctaFX | OctaFX Forex Broker
Mở tài khoản giao dịch
NgocNhieu
Vietnam
Xếp hạng chung
13610

Thống kê
cá nhân

Supercharged 2 cuộc thi thật
 • 7892
  Xếp hạng theo Lãi
 • 4042
  Xếp hạng theo Hệ số lợi nhuận
 • 1
  Xếp hạng theo Khối lượng giao dịch
 • 0.55
  Nhân tố Lợi nhuận
 • 0.54
  4149
  Lợi nhuận
  7741
  Thua lỗ
 • 11890
  Mua
  0
  Bán
  • EURUSD
   11890
 • -1622.16%
  Gain
Lãi
Xếp hạng
Ký hiệu
Không có sẵn dữ liệu cho chế độ xem này
Không có sẵn dữ liệu cho chế độ xem này
Không có sẵn dữ liệu cho chế độ xem này

Tổng số giao dịch

Tổng số giao dịch
11890
Các giao dịch thành công
4149 (35%)
Các giao dịch đang lỗ
7741 (65%)
Các giao dịch đang mở
0
Các giao dịch đã đóng
11890
Tổng pip
-16766.7
Tỷ lệ Mua/Bán
11890 (100%) / 0 (0%)
Bình quân thành công
4.6 pips
Bình quân lỗ
-4.6 pips
Bình quân kết quả giao dịch
-1.4 pips
Bình quân thời lượng giao dịch
0h 33m 38s
Lời cao nhất (pip)
38
Lỗ cao nhất (pip)
-28.8
Start livechat